Baltic Maritime Digital Innovation Hub (Baltic Maritime DIH) aims to become a digital innovation support platform that helps companies, institutions and organisations in the region of  Klaipėda to create added value through digital technology, better business and production processes. The Baltic Maritime Digital Innovation Hub’s functions as a one stop shop service to digitize businesses in the Klaipėda region, and it enables the participants of the digital ecosystem to resolve challenges by focusing on businesses.

Misija - kurti pažangą Baltijos jūros regione pasitelkiant skaitmenines technologijas ir tinklaveiką.

Pagrindiniai strateginiai tikslai: • inicijuoti ir išvystyti viešojo sektoriaus, verslo ir mokslo bendradarbiavimą skaitmeninių inovacijų srityje, taikant pažangiausias komunikavimo priemones. • sutelkti reikalingą infrastruktūrą moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP), inicijuoti naujų produktų ir paslaugų kūrimą, vykdyti produktų prototipų kūrimą ir bandymus, kokybės patvirtinimą (validaciją), standartizavimą, sertifikavimą, pramoninį dizainą, teikti skaitmeninių inovacijų projektų valdymo konsultacijas, • dalyvauti ES ir nacionalinėse bei kitose programose. • sutelkti tinklaveikai Klaipėdos regiono skaitmeninės ekosistemos dalyvius ir kurti įmonėms pridėtinę vertę.