PARAIŠKA DĖL PRIĖMIMO Į BALTIJOS SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRĄ

PLANUOJAMA PAREIŠKĖJO VEIKLA BALTIJOS SKAITMENINIŲINOVACIJŲ CENTRE