Baltijos SIC pristatytas Skaitmeninių inovacijų centrų Darbo grupės posėdyje Briuselyje

2019 balandžio 3 d. Romualdas Petraitis, Baltic Tech Park valdybos pirmininkas, dalyvavo 6- ame Skaitmeninių inovacijų centrų Darbo grupės posėdyje (6th  Digital Innovation Hubs Working Group Meeting on Digital Tools and Marketplaces) Briuselyje.

Pagrindinis posėdžio tikslas buvo

(I) Skatinti, kad Skaitmeninių inovacijų centrai pakartotinai naudotų Europos projektuose parengtus įrankius ir sprendimus;

II) Ištirti, kaip regionai ir regioniniai dalyviai gali paspartinti šių priemonių ir sprendimų kūrimą, skatindami MVĮ.

III) Pateikti įvairius mokymo, finansavimo ir bendradarbiavimo mechanizmus naujiems centrams arba tiems, kurie pasiruošė padidinti savo pajėgumus.


R. Petraitis pristatė Darbo grupės dalyviams Baltijos Skaitmeninių inovacijų centro vykdomas veiklas ir pirmuosius pradėtus įgyvendinti skaitmenizavimo projektus, informavo Darbo grupės dalyvius apie šių metų balandžio mėn. MITA ir LIC inicijuotą projektą “Smart InoTech pramonei” į kurį konkurso tvarka buvo atrinktas Baltijos SIC.

Renginio metu buvo apsispręsta dėl DIHnet bendruomenės platformos sukūrimo, skirtos Skaitmeninių inovacijų centrams. DIHnet platforma papildo Europos Komisijos monitoringuojamą SIC katalogą ir kuris leidžia SIC bendrauti, keistis patirtimis, diskutuoti, o trūkstamas žinias galima rasti kituose Europos Sąjungos SIC.

Darbo grupės nariai apsisprendė dėl aktualių temų, apie kurias norėjo pirmoje eilėje pradėti diskutuoti: finansų ir finansavimo galimybes; bendradarbiavimo veiklą ir mechanizmus; verslo modelius ir tvarumą, taip pat ryšį su regionine ir nacionaline politika bei strategijomis. Europos Komisija
kviečia tęsti vaisingas diskusijas, kurios pradėtos diskusijų darbo grupėse metu, prisijungdami prie DIHnet bendruomenės platformos SIC.